Toate articolele și recenziile vor fi adresate Redacției în dublu format, word și PDF, la adresa: resee@acadsudest.ro. În cazul utilizării de ilustrații sau a unor fonturi speciale, acestea vor fi trimise Redacției în același timp cu articolul respectiv, însoțite, în cazul ilustrațiilor, de o legendă. Fiecare articol va fi însoțit de un rezumat în limba engleză de 6-8 rânduri, precum și de cuvinte-cheie (între 3 și 5) în limba engleză. Autorii vor indica, de asemenea, afilierea lor profesională.

 

Normele de redactare a articolelor sunt cele utilizate de Editura Academiei Române.