REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES

ISSN 0035-2063

 

Revue des Études Sud-Est Européennes (RESEE), fondată în 1963 sub egida noului Institut de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, este succesoarea de drept atât a Revue Historique du Sud-Est Européen (1924-1947), care continua Bulletin de l’Institut pour l’Étude de l’Europe Sud-Orientale (1914-1923), înființat de N. Iorga, cât și a revistei Balcania (1938-1947), fondată de Victor Papacostea.

Obiectivul general al RESEE este de a promova o perspectivă comparativă în studiul Sud-Estului european, încurajând colaborarea tuturor științelor sociale pentru o mai bună cunoaștere a istoriei acestei regiuni din Antichitate până în perioada contemporană.

RESEE apare anual și este deschisă unei largi colaborări internaționale, publicând articole în franceză, engleză, italiană, germană, spaniolă și rusă. Revista poate găzdui, de asemenea, actele unor colocvii. Un loc însemnat este rezervat examinării producției științifice recente sub formă de recenzii și de discuții critice.

 

Redacția Revue des études sud-est européennes
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp B, et. 4
050711, sector 5, București
Tel. +40 21 3182429                                  Fax +40 21 3182422
E-mail: resee@acadsudest.ro                       Website: www.acadsudest.ro